Spinnenkopmolens

De Spinnenkopmolen
De spinnenkopmolen is een kleine windmolen met een vlucht (lengte van twee wieken samen) van ongeveer 8 tot 15 meter. Hij is geschikt voor de bemaling van kleine polders. Door de eenvoud van de molen is hij makkelijk te bedienen. Er zijn twee spinnenkopmolens die niet gebruikt worden voor polderbemaling. De spinnenkopmolen De Vlijt in Koudum is een korenmolen en de spinnenkopmolen in Wedderveer is een houtzaagmolen.

In Nederland zijn bijna 30 spinnenkopmolens aanwezig, waarvan 26 molens in Friesland. De grootste hiervan is het Doris Mooltsje in de buurt van Oudega. Dit is tevens de oudste spinnenkopmolen van Friesland. De kleinste spinnenkopmolen is Terpzigt bij Marssum.

Hiemstra heeft onder andere de spinnenkopmolen in Franeker gerestaureerd.

Meer informatie vindt u op Wikipedia of het prikbord molens